Ads Top

'Klanten willen invloed op digitale tv-pakket'


Meer dan driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk invloed te krijgen op het aanbod van televisiezenders in het digitale zenderpakket. Dat blijkt uit onderzoek van Intomart in opdracht van kabelraden.nl. Dit bevestigt wat programmaraden ook steeds merken: klanten willen ook over het digitale pakket zelf iets kunnen zeggen. Op 1 juni presenteerde Marco Swart, voorzitter kabelraden.nl, daarom namens programmaraden ideeën voor aangepaste regelgeving voor consumenteninvloed op het tv-pakket.
Swart hield de aanwezigen voor dat een goed, divers tvpakket niet ‘vanzelf' tot stand komt, zelfs niet in deze tijd van bijna onbeperkt aanbod. Bij de samenstelling van het aanbod blijken Nederlanders juist deze diversiteit belangrijk te vinden, zoals uit het onderzoek blijkt. Na deze optie kiezen de meeste mensen voor samenstelling op basis van ‘de best bekeken zenders' en op basis van ‘onderzoek'.
Volgens programmaraden omvat een divers pakket zowel grote publiekstrekkers (zoals de Nederlandse publieke en commerciële omroepen) als zenders voor kleinere doelgroepen. Juist die laatste groep draagt bij aan een interessant en afwisselend aanbod. Ook moet hierbij rekening worden gehouden met de verschillen in regionale voorkeuren.
Consumenteninvloed blijft belangrijk. Dit kan doelmatiger en efficiënter dan met het huidige systeem. Zoals Swart zei:" Het kan voor 1 cent per maand per abonnee. Dit is beduidend minder dan de bonussen die de grote kabelbedrijven aan hun topmanagement betalen. De waarde die onze samenleving toekent aan de invloed van kijkers zou tenminste even groot moeten zijn."
Overigens willen mensen het liefst gewoon zelf, per zender, kunnen kiezen en niet vastzitten aan pakketten die tv-aanbieders samenstellen (48% van de respondenten). Daarnaast geeft nog een vijfde van de Nederlanders aan dat invloed vooraf op de samenstelling van het pakket ook goed is. Van de totale groep respondenten vindt slechts een vijfde het prima als de TV- aanbieder zelf over de zenders beslist (zolang er maar wel achteraf een klacht ingediend kan worden).
De invloed op het digitale pakket kwam ook uitgebreid aan de orde tijdens de forumdiscussie met Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Anouchka van Miltenburg (VVD). Centraal stond de vraag naar nut en noodzaak van georganiseerde invloed in een steeds meer digitaliserende tv-wereld. Het belang van consumenteninvloed op het digitale pakket werd onderschreven. In de ideale situatie kunnen klanten zelf hun zenders kiezen, maar op welke termijn dit mogelijke is, is nog onduidelijk. Over een regeling in de overgangssituatie verschilden zij van mening. Beiden vonden wel dat in een basispakket de zenders van de ons omringende landen moeten worden doorgegeven.
Consumenten zelf blijken het huidige digitale pakket nog niet perfect te vinden. Bijna een derde van Nederlanders geeft aan dat er zenders zijn die zij missen in hun tv-aanbod. Daar tegenover staat dat minder dan de helft (47%) van de Nederlanders zou overwegen over te stappen naar een andere tv- aanbieder indien hun televisieaanbod wijzigt en zij hier ontevreden mee zijn. Blijkbaar ervaren mensen toch een grote barrière om over te stappen. Mogelijk hangt dat samen met het feit dat steeds meer Nederlanders gebruik maken van een3 in één-pakket met tv, telefonie en internet.
Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart GFK onder een representatieve groep van Nederlanders in de leeftijdscategorie van 18+. Van de ondervraagden is 69% in het bezit van digitale televisie. Het totale onderzoek is verkrijgbaar bij kabelraden.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.