Ads Top

Nieuwe gedragscode voor garantie

Branchevereniging UNETO-VNI gaat een gedragscode voor elektronicawinkels opstellen. Met het initiatief willen de aangesloten leden onnodige discussies op de winkelvloer voorkomen en consumenten uniform voorlichten over de inhoud van hun (garantie-)rechten bij aankoop van elektronicaproducten. De leden van UNETO-VNI voeren de gedragscode voor 1 januari 2012 in hun winkels door.
De onduidelijkheid in de huidige regelgeving over de inhoud en duur van garantierechten is de aangesloten detailhandelsleden van UNETO-VNI een doorn in het oog. De brancheorganisatie pleit bij zowel de nationale overheid als bij de EU al jaren voor duidelijke regelgeving. Met de gedragscode die nu wordt geïntroduceerd, geeft de organisatie invulling aan het abstracte normcriterium dat in de wet is vastgelegd, zodat consumenten beter inzicht krijgen in de betekenis van hun wettelijke garantierechten. Voor de inhoud van de gedragscode heeft UNETO-VNI advies gevraagd aan de Consumentenautoriteit. Op basis hiervan zijn onderdelen van de nu voorliggende gedragscode recent nog aangepast.
De gedragscodelegt onder meer vast wat een consument concreet mag verwachten van de winkelier. Zo staat in de code dat de winkelier correcte informatie zal verstrekken wanneer hij de verschillende garantiesoorten bespreekt. In het geval een consument een extra servicepakket overweegt of aanschaft, krijgt de consument hieromtrent ook schriftelijke informatie.
In de gedragscode staan ook afspraken over de handelwijze van de winkelier voor het geval een consument een klacht heeft over een bij die winkelier gekocht gebrekkig product. Bij de behandeling van klachten maakt de code onderscheid tussen verschillende situaties: een consument komt respectievelijk binnen zes maanden, tussen zes maanden en twee jaar of na twee jaar na aflevering terug met een defect product.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.