Ads Top

BREIN legt illegaal video-aanbod aan banden

BREIN heeft inmiddels 170 illegale aanbieders van illegale mediaspelers en/of IPTV-abonnementen gestopt. Ook aanbieders die enkel illegale IPTV-abonnementen aanbieden worden aangepakt.

Inmiddels heeft BREIN 375 advertenties van dergelijke aanbieders verwijderd van vraag-en-aanbod sites. Met twintig aanbieders is geschikt via een onthoudingsverklaring met boetebeding, waarvan drie na een ex parte bevel van de rechter. De schikkingsbedragen verschillen per geval, maar lopen op tot enkele tienduizenden euro. Er is momenteel nog één civiele procedure aanhangig.

In het GS media arrest bepaalde de hoogste Europese rechter onder meer dat personen die met winstoogmerk naar bestanden linken, moeten verifiëren of die bestanden wel met toestemming op het internet zijn geplaatst.

Daarna heeft BREIN alle haar bekende aanbieders van abonnementen voor toegang tot geripte IPTV kanalen gewaarschuwd dat zij moeten controleren of de links die zij naar die kanalen (en eventueel andere content) leveren wel naar legaal aanbod gaat. Volhardende aanbieders stellen zich bloot aan civielrechtelijke claims voor schade en kosten en eventueel ook aan strafrechtelijke vervolging.

"Dit is illegale handel. Als je wacht tot je gewaarschuwd wordt, dan ben je te laat", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "Word je gepakt dan worden kosten en schade gevorderd. Die lopen snel op. Je kunt er persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld. Ook kan er aangifte gedaan worden en kan je strafrechtelijk vervolgd worden. Opzettelijk bedrijfsmatig inbreuk maken is strafbaar als misdrijf, er staat 82.000 euro boete op en 4 jaar gevangenisstraf."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.