Ads Top

UNETO-VNI hekelt boetes voor elektroretailers

UNETO-VNI hekelt de boetes die de Consumentenautoriteit heeft opgelegd aan vijf elektroretailers. Gisteren is naar buiten gekomen dat de Consumentenautoriteit deze vijf partijen beboet heeft, omdat zij consumenten in de periode 2008/2009 onjuist zouden hebben geïnformeerd over hun wettelijke rechten na afloop van de fabrieksgarantie. De branchevereniging noemt de besluiten onterecht, niet proportioneel en niet constructief. Volgens UNETO-VNI is onduidelijkheid in de huidige wetgeving met betrekking tot wettelijke
(garantie-)rechten de kern van het probleem voor retailers. Bovendien treft de zaak de hele branche en niet alleen de vijf nu beboete bedrijven. De gedragscode die UNETO-VNI vorige week op eigen initiatief introduceerde moet structureel uitkomst bieden voor elektroretailers in Nederland hoe consumenten voorgelicht moeten worden omtrent hun wettelijke (garantie-)rechten. Overigens hebben de vijf elektroretailers al direct na kennisneming van de onderzoeksrapporten van de Consumentenautoriteit op individuele basis maatregelen getroffen om de informatievoorziening aan consumenten te verduidelijken.
De vijf elektroretailers (BCC, De Block, De Harense Smid, Mikro-Electro, Scheer & Foppen) hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de Consumentenautoriteit. Zij hadden daarnaast een verzoek neergelegd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam om openbaarmaking van het besluit te schorsen, in afwachting van het oordeel van de rechter over de opgelegde boetes. De Voorzieningenrechter wees vandaag die verzoeken helaas af.
UNETO-VNI neemt publiekelijk afstand van de besluiten van de Consumentenautoriteit. 'De onduidelijkheid in de wetgeving is een zaak die de gehele branche al jaren negatief raakt,' zo stelt haar woordvoerder. 'Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze boetes is daarentegen beperkt gebleven tot slechts deze vijf bedrijven. Het is dus niet terecht dat zij nu als voorbeeld worden gesteld voor een probleem dat onze hele branche treft en feitelijk bij de wetgever ligt. Onze leden hebben, binnen de wettelijke kaders en ieder op zijn eigen manier, altijd getracht klanten zo goed mogelijk voor te lichten. Het betreft bovendien onderzoeken die al uit 2008/2009 dateren.'
Elektroretailers kampen al jaren met onduidelijkheid in de huidige regelgeving met betrekking tot garantierechten van consumenten. Het gebrek aan duidelijkheid was voor UNETO-VNI dan ook aanleiding om vorige week na meer dan een jaar voorbereiding een eigen gedragscode te introduceren. UNETO-VNI: 'Het feit dat de Consumentenautoriteit nu onterecht een precedent schept, toont eens te meer aan dat de ontwikkeling van een gedragscode, onderschreven door onze leden, essentieel was. De code, die wij samen met onze leden hebben opgesteld, geeft nu eindelijk invulling aan de abstracte wettelijke criteria waar de Consumentenautoriteit haar eigen invulling aan heeft gegeven.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.