Ads Top

Consumentenautoriteit beboet vijf retailers

De Consumentenautoriteit heeft vijf elektronicaondernemingen - BCC, De Block, De Harense Smid, Mikro Electro en Scheer & Foppen - boetes opgelegd van 90.000 euro per bedrijf voor het misleiden van consumenten over hun garantierechten. De ondernemingen informeerden consumenten onjuist en misleidend over hun rechten na afloop van de periode van fabrieksgarantie.
Een zesde bedrijf, Correct, heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen om haar algemene voorwaarden op het punt van de vermelding van de garantierechten aan te passen. Deze dwangsom bedroeg 10.000 euro per week, voor elke week waarin Correct niet aan de last zou voldoen; met een maximum van EUR 250.000. Correct heeft inmiddels, tijdig, haar algemene voorwaarden aangepast.
Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: "Aan consumenten zijn onjuiste mededelingen gedaan over hun wettelijke rechten. Zij kunnen hierdoor schade hebben geleden, bijvoorbeeld omdat zij onnodig voor reparaties moesten betalen. Wij ontvingen hierover klachten van consumenten bij ConsuWijzer."
De Consumentenautoriteit heeft al vanaf de start in 2007 het onderwerp 'garantie' op de Agenda staan. Zij heeft consumenten en ondernemers actief voorgelicht over de garantieregels. Daarnaast zijn onderzoeken gestart naar de naleving van deze regels.
Uit onderzoek bleek dat de vijf beboete bedrijven gedurende de onderzoeksperiode consumenten onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt over hun rechten m.b.t. garantie De Consumentenautoriteit heeft geconcludeerd, dat deze bedrijven consumenten vaak ten onrechte lieten weten dat zij na het verstrijken van de fabrieksgarantie geheel of gedeeltelijk moesten betalen voor reparatie van het kapotte apparaat en/of dat zij geen recht hadden op kosteloos herstel of vervanging.
Op grond van de wet heeft de consument in beginsel recht op kosteloos herstel of vervanging als het apparaat eerder stuk gaat dan je in redelijkheid mocht verwachten, mits de consument het apparaat op een normale manier heeft gebruikt. Het valt niet uit te sluiten dat consumenten door de informatie die de ondernemingen hadden gegeven, toch betaald hebben voor reparaties waar dat niet nodig was geweest.
De brancheorganisatie Uneto-VNI, waarvan de vijf beboete ondernemingen lid zijn, heeft inmiddels een gedragscode opgesteld, onder meer over het correct informeren van de consument over hun garantierechten. Via deze code probeert Uneto-VNI eenheid te brengen in de interpretatie van de garantieregels en die op een juiste en uniforme wijze toe te passen. De Consumentenautoriteit juicht dit initiatief toe.
De Consumentenautoriteit zal ook de komende periode de meldingen bij ConsuWijzer over garantie nauwgezet in de gaten houden. Om consumenten actief te informeren over hun garantierechten en te ondersteunen bij het halen van hun recht biedt ConsuWijzer.nl gerichte informatie en de checklist 'terug naar de winkel'.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.