Ads Top

Staat wijst claim van Nederlandse filmmakers af

De Staat acht zich niet aansprakelijk voor de schade van 1, 2 miljard euro  die de Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers (VPSO) sinds 2004 stelt te hebben geleden. De Landsadvocaat heeft namens de Staat een inhoudelijke reactie gestuurd aan de advocaat van de VPSO op de aansprakelijkstelling. Dit blijkt uit een brief die minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de VPSO zou de Staat de Auteursrechtrichtlijn hebben geschonden doordat hij het privékopiëren van films uit illegale bron zou hebben toegestaan en zelfs zou hebben gestimuleerd. Anders dan de VPSO beweert, is er naar het oordeel van de Staat geen sprake van een onjuiste uitvoering van de Auteursrechtrichtlijn en daarmee geen sprake van onrechtmatigheid.

Ook schrijft de bewindsman dat rechthebbenden voldoende civielrechtelijke mogelijkheden hebben om tegen auteursrechtinbreuken op te treden en dat het op hun weg ligt daarvan gebruik te maken.

Verder wil Van der Steur binnen afzienbare tijd rechthebbenden en internetserviceproviders uitnodigen om nader van gedachten te wisselen over de voorwaarden voor samenwerking op het gebied van voorlichting en handhaving, met als doel het gebruik van legaal materiaal te stimuleren. 

De uitnodiging voor een gesprek volgt op het seminar ‘Legaal aanbod – de norm’ dat vorig jaar november door het ministerie van Veiligheid en Justitie werd georganiseerd om internationaal bestaande mogelijkheden op het gebied van voorlichting en handhaving te bespreken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.