Ads Top

OPTA: Kabel blijft gesloten

OPTA ziet ook na het horen van een groot aantal partijen geen reden om de kabelnetwerken van Ziggo en UPC voor derden open te stellen. Gedurende acht weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het conceptoordeel schriftelijk kenbaar te maken. Tevens konden partijen hun standpunten mondeling toelichten in een hoorzitting. Twaalf partijen hebben hun zienswijzen kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft OPTA in het najaar marktpartijen de gelegenheid gegeven om op enkele onderdelen op elkaars zienswijze te reageren (dupliek).
Wel is besloten enkele verplichtingen die OPTA aan KPN oplegt aan te passen. Zo wordt de huidige verplichting voor KPN om toegang tot de straatkast (SDF) te leveren, ook de komende reguleringsperiode in stand gehouden. Deze en andere verplichtingen zorgen ervoor dat aanbieders kunnen concurreren op de retail- en wholesalemarkten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.